Toronto Restaurant Places

Harvest Kitchen

124 Harbord Street , Toronto

Giancarlo Trattoria

593 College Street , Toronto

Boehmer Restaurant

93 Ossington Avenue , Toronto

7 Numbers

516 Eglinton Avenue W , Toronto

Smith Brothers Steakhouse

880 Warden Avenue , Toronto

Bitondo's Pizzeria

11 Clinton Street , Toronto

Butcher Shops in Toronto

Custodio's Meats & Eats

121 Roncesvalles Avenue , Toronto

Olliffe (Rosedale)

1097 Yonge Street , Toronto

Roast Butcher Shop

786 St. Clair Avenue W , Toronto

Fast Food in Toronto

Burrito Boyz (College)

575 College Street , Toronto

Smoke's Poutinerie

218 Adelaide Street West , Toronto

Burrito Boyz (Adelaide)

218 Adelaide Street West , Toronto

Greasy Spoons in Toronto

The Grilled Cheese

66 Nassau Street , Toronto

Gladstone Café

1181 Queen Street West , Toronto

Grapefruit Moon

968 Bathurst Street , Toronto

Juice Bars in Toronto

Fresh (Bloor)

326 Bloor Street West , Toronto

Fresh (Spadina)

147 Spadina Avenue , Toronto

Oyster Bars in Toronto

John & Sons Oyster House (Downtown)

56 Temperance Street , Toronto

Hogtown Pub and Oysters

633 College Street , Toronto

Oyster Boy

872 Queen Street W , Toronto

Sushi Bars in Toronto

Hapa Izakaya

602 College Street , Toronto

Shibui Robata Bar

230 Adelaide Street W , Toronto

Guu Izakaya

398 Church Street , Toronto