Terroni (Adelaide)
Terroni (Adelaide)

We are Terroni (Adelaide)

A fine dining restaurant in Toronto.

  • 57 Adelaide Street East,
  • Toronto, Ontario,
  • M5C1K6
(416)203-3093
terroni.com

Terroni (Adelaide) Photos

}
what makes us great

Other Locations in Toronto: 57a Adelaide Street East. (416)-203-3093 New* La Bettola di Terroni 106 Victoria Street (416)-504-9998 Osteria 106 Victoria Street (416)-955-0259

Terroni (Adelaide)

57 Adelaide Street, Toronto, M5C1K6

 
 

More Toronto Fine Dining Restaurants

One Restaurant

116 Yorkville Avenue , Toronto

Trevor Kitchen & Bar

38 Wellington Street East , Toronto

All Places