Jacobs & Co Steakhouse
Jacobs & Co Steakhouse

We are Jacobs & Co Steakhouse

A steakhouse in Toronto.

  • 12 Brant Street ,
  • Toronto, Ontario,
  • M5V2M1
(416)366-0200
jacobssteakhouse.com

Jacobs & Co Steakhouse Photos

}
what makes us great

Toronto's premiere steakhouse.

Jacobs & Co Steakhouse

12 Brant Street, Toronto, M5V2M1

 
 

More Toronto Steakhouses

Smith Brothers Steakhouse

880 Warden Avenue , Toronto

Touro Steakhouse

125 York Boulevard , Toronto

Wildfire Steakhouse & Wine Bar

3438 Yonge Street , Toronto

All Places